Deň: <span>10. apríla 2021</span>

Je to otázka dôvery

Dôvera je podľa mňa jedna z najprehliadanejších podmienok správneho fungovania akejkoľvek spoločnosti. Otázka našej viery v iných ľudí, či už známych alebo menej je pre mňa určujúcim faktorom toho, či vieme alebo nevieme spoločne fungovať. A v tomto momente sa potrebujem vrátiť ku knihe, ktorú som tu na stránke už spomínala, Odvaha nebyť obľúbený. V […]Read More